നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പോളിഷിംഗ് മെഷീൻ ഏതാണ്?

നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ മിനുക്കുപണികൾ ഏതാണ്?

ഇപ്പോൾ, നിരവധി ബ്രാൻഡിംഗ് പോളിഷിംഗ് മെഷീനുകൾ വിപണിയിൽ ഉണ്ട്, എന്നാൽ അവ സാധാരണയായി മൂന്ന് തരം തിരിക്കാം, അവ റോട്ടറി പോളിഷർ, ഡ്യുവൽ-ആക്ഷൻ പോളിഷർ, നിർബന്ധിത റൊട്ടേഷൻ ഡ പോളിഷർ എന്നിവയാണ്.

ഒരു മിനുക്കുപണികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് 1 തരം ചലനം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മിനുക്കുപണിയാണ് യന്ത്രം. ഇത് മുറിക്കുന്നതിൽ വളരെ നല്ലതാണ്, വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല ശരിയായി ഉപയോഗിക്കാൻ കൂടുതൽ അനുഭവവും അറിവും ആവശ്യമാണ്.

ഒരു യുക്തിസഹമായ ഇരട്ട പ്രവർത്തനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഒരു ഇരട്ട ആക്ഷൻ പോളിഷർ ഒരു സ്പിന്നിംഗ് ചലനത്തിനൊപ്പം ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചലനം ഉപയോഗിക്കുന്നു. യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഉപരിതലത്തിൽ മിനുസപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ചലനം ഉപയോഗപ്രദമാണ്. പ്രവർത്തിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതിനാൽ ഡ്യുവൽ ആക്ഷൻ പോളിഷർ പ്രശസ്തമാണ്, ഇത് തുടക്കക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമാക്കുന്നു.

റോട്ടറി, ഡ്യുവൽ-ആക്ഷൻ സവിശേഷതകളുടെ സംയോജനമാണ് നിർബന്ധിത റൊട്ടേഷൻ പോളിഷർ.
ഇത് ഒരു ഇരട്ട ആക്ഷൻ പോളിഷർ കൂടിയാണ്, വ്യത്യസ്ത ഭ്രമണപഥങ്ങളിൽ കറങ്ങുന്നു, അതിനാൽ പെയിന്റിലുടനീളം കൂടുതൽ താപം വിതരണം ചെയ്യുന്നു, ഇത് റോട്ടറി പോളിഷറിനേക്കാൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നു. ഡ്യുവൽ-ആക്ഷൻ പോളിഷറുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡൗൺഫോഴ്‌സ് പരിഗണിക്കാതെ ഇത് സ്പിന്നിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കില്ല. മൊത്തത്തിൽ, നിർബന്ധിത റൊട്ടേഷൻ ഡി‌എയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മികച്ച കട്ടിംഗ് പ്രവർത്തനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ റോട്ടറിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സുരക്ഷിതമായ യാന്ത്രിക വിശദാംശങ്ങൾ.

22

ഇനിപ്പറയുന്നവയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡ്യുവൽ ആക്ഷൻ പോളിഷർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക:
1. നിങ്ങൾ മെഷീൻ പോളിഷിംഗിന് പുതിയതാണ്;
2. നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള എന്തെങ്കിലും വേണം;
3. നിങ്ങളുടെ പെയിന്റ് വർക്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചുഴികളും ലൈറ്റ് സ്ക്രാച്ചുകളും എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു;
4.നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാറിനെയോ കുടുംബത്തിന്റെ കാറുകളെയോ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പരിപാലിക്കുകയുള്ളൂ;
5. നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതവും എന്നാൽ ശക്തവുമായ കാർ പോളിഷറിനായി തിരയുകയാണ്;
6. നിങ്ങളുടെ പെയിന്റ് വർക്ക് പരിപാലിക്കാൻ ഇത് പതിവായി ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു;
7. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാർട്ട് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ സമയ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്ന ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്;
8. വേഗതയില്ലാത്ത ഫിനിഷ് ഉറപ്പാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ഉപകരണം തിരയുന്നു;
9.ബോട്ടുകൾ‌ / ആർ‌വി അല്ലെങ്കിൽ‌ വിമാന ഉടമകൾ‌ അവരുടെ ബോട്ടുകൾ‌ / ആർ‌വി / വിമാനങ്ങൾ‌ പരിപാലിക്കുന്നതിന് മികച്ചതും വേഗതയേറിയതും സുരക്ഷിതവുമായ മാർ‌ഗ്ഗം തേടുന്നു.

ഇനിപ്പറയുന്നവയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധിത റൊട്ടേഷൻ ഡി‌എ പോളിഷർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക:
1. നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതവും എന്നാൽ ശക്തവുമായ പോളിഷറിനായി തിരയുകയാണ്;
2. നിങ്ങൾ മെഷീൻ പോളിഷിംഗിൽ പുതിയതാണ്, പക്ഷേ വേഗത്തിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയും;
3. നിങ്ങൾ ഇരട്ട ആക്ഷൻ പോളിഷറുകൾ ഉപയോഗിച്ചു, അടുത്ത ഘട്ടത്തിന് തയ്യാറാണ്;
4. ഒരു ഡി‌എയുടെ എല്ലാ സുരക്ഷയുമുള്ള ഒരു റോട്ടറിയിൽ‌ നിന്നും ഫലങ്ങൾ‌ നേടാൻ‌ നിങ്ങൾ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു!

33

ഇനിപ്പറയുന്നവയാണെങ്കിൽ ഒരു റോട്ടറി പോളിഷർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക:
1. നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നീക്കംചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ പെയിന്റ് വർക്ക് കളങ്കങ്ങളുണ്ട്;
2. മെഷീൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയമുണ്ട്;
3. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തമായ ഉപകരണം ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശദമായ ഒരു ബിസിനസ്സ് ഉണ്ട്;
4. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ തടവുകാരനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു;
5. ഒന്നോ അതിലധികമോ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ ഒരു ഉത്സാഹിയാണ് നിങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ റോട്ടറി പോളിഷറിലേക്ക് നീങ്ങാൻ തയ്യാറാണ്.


പോസ്റ്റ് സമയം: സെപ്റ്റംബർ -16-2020