പുതിയ കമ്പനി ഓഫീസ്

dsd
ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ഓഫീസ് വിലാസം ഒക്ടോബർ 2018 ൽ സമാരംഭിച്ചതായി നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പോളിഷിംഗ് മെഷീനുകളും കാർ കെയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് മനോഹരമായ ഒരു സാമ്പിൾ റൂം, ജീവനക്കാർക്ക് വിശ്രമവേളയിൽ വിശ്രമിക്കാൻ ഒരു ടീ / കോഫി റൂം, വിവിധ വകുപ്പുകൾക്കായി നാല് ഓഫീസുകൾ എന്നിവയുണ്ട്.

Office and Sample Room
പുതിയ ഓഫീസ് വിലാസം ഇപ്രകാരമാണ്:
റൂം 2107, ബിൽഡിംഗ് 12, സിൻ‌ചെംഗ് ഇൻ‌ജോയ് പ്ലാസ, നമ്പർ 77, ഐക്സിഹു നോർത്ത് റോഡ്, ഗാവോക്സിൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, നാൻ‌ചാംഗ് സിറ്റി, ജിയാങ്‌സി പ്രവിശ്യ, ചൈന
സന്ദർശിക്കാൻ പുതിയതും പഴയതുമായ എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളെയും സ്വാഗതം!


പോസ്റ്റ് സമയം: സെപ്റ്റംബർ -16-2020